es-Semi (Gizli açık her şeyi işiten) ve el-Basîr (Her şeyi bütün incelikleriyle gören) Allah

es-Semi (Gizli açık her şeyi işiten) ve el-Basîr (Her şeyi bütün incelikleriyle gören) Allah

es-Semi (Gizli açık her şeyi işiten) ve el-Basîr (Her şeyi bütün incelikleriyle gören) Allah

O, es-Semi ve el-Basîr olan Allah’tır…

&" es-Semi ve el-Basîr &"…O, senin sözünü duyar, o yüzden kendine dikkat et! Duanı duyar, o yüzden ısrarla dua et! Amellerini görür ve O’na hiç bir şey gizli kalmaz, o yüzden iyilik et! Allah iyilik yapanları sever.

Ey Semi, bizim dualarımızı duy ve kabul et, çünkü sen amellerimizi, eksiklerimizi incelikleriyle bilen ve ihtiyaçlarımıza görensin.

‘’Es-Semi Olan Allah’’ Kısık olsun yüksek olsun bütün sesleri duyandır. O, hiçbir sesi başka seslerle karıştırmaz ve hiçbir dua edeni başka dua edenlerle karıştırmaz.

‘’El-Basir’’ Küçük büyük, gecede veya gündüzde gizli olan her şeyi görür.

&" es-Semi &" diller farklı olmasına rağmen, onları duyar ve anlar.

‘’El-Basir’’ Kapkara bir karınca karanlık bir gecede sessizce yürüse bile onu mutlaka duyar ve görür. Yer altındaki her şeyi görür. Aynı zamanda, yedi göğün üzerindeki her şeyi de görür.

&" es-Semi ve el-Basîr &" Ona hiç bir şey gizli olmaz.

O, Semi ve Basîr Olan Allah’tır…

 Tags: