İhlasın meyvelerinden

İhlasın meyvelerinden

İhlasın meyvelerinden

1-Amellerin kabul edilmesi. Bu, son derece önemlidir. Çünkü ihlas, amellerin kabul olmasının şartlarından bir tanesidir. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: &" Şüphesiz Allah azze ve celle sadece ihlasla yapılan ve Allah rızası talep edilen ameli kabul eder. &" (Nesai)

2-(Allah’tan) yardım ve muhafazasını kazanılması. Metin: Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: &" Allah bu ümmete zayıflarının duaları, namazları ve samimi olmaları yüzünden yardım eder ve etmektedir. &"(Nesai)

İbn Ömer (ra) şöyle dedi: Eğer Allah’ın bir kere olsun secde etmemi ya da bir dirhem olsun sadaka vermemi kabul etmesini bilseydim, bana gaip (ölüm sonrası hayat) ölümden daha sevimli olamazdı. Allah kimden amel kabul eder biliyor musun? {Allah ancak takvâ sahiplerinden kabul eder} (Maide:27)

3-Kalbin hastalıklara karşı selameti. Yani düşmanlık, kin ve hıyanet gibi kalp hastalıklarıdır. Hz. Peygamber (sav) veda hutbesinde şöyle buyurdu: &" Şu üç gurup insan hiç aldanmaz, kalbi saf sağlam ve hak üzeredir. Yaptığı her şeyi ihlas ve samimiyetle yapan kişi, Müslümanların önder ve liderlerine nasihat eden kimse; cemaatin gerekliliğine inanan kişi ki bu üç şeyin hepsi davet kapsamındadır. &" (Tirmizi)

4-Dünyevi işlerin salih amellere dönüşmesi. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: &" …Birinizin cinsî münâsebetinde bile sadaka vardır. &"Ashâb: «Yâ Resûlallah! Birimiz şehvetini kaza eder de, onda da ecir mi olur?» diye sormuşlar. &" Resûlüllah (sav): &" Ne dersiniz, o kimse şehvetini haramla tatmin ederse, ona günâh olur mu? İşte bunun gibi helâlde tatmin ettiği zaman da ona sevap olur. &" (Muslim)

5-Şeytanın zararlı vehim ve vesveselerini (kendimizden) uzaklaştırması.Allah şeytanı rahmetinden kovduğu an hakkında şöyle buyurdu: {İblis şöyle dedi: Rabbim, beni azdırmandan dolayı, onlara mutlaka yeryüzünde (azgınlığı) süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. (39) Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. (40)} [Hicr: 39-40]

Nice kişiler var ki, bedeni dünyadan ayrıldığı halde kalbi hep orada kalır. Yine nice kişiler var ki, bedeni dünyada bulunduğu halde kalbi dünyadan ayrılmıştır. İşte o, en hayırlı olanıdır.

6-Sıkıntı ve dertleri giderilmesi: Bunun örneği yağmurdan dolayı mağaraya sığınan 3 kişi hadisesinde olduğu gibi, olayın aslı Buhari ve Muslim sahihlerinde geçmektedir.

7-Fitnelerin tehlikelerinden kurtulmak. Örneğin: Hz. Yusuf aleyhi selam’da olduğu gibi. Allah bunun hakkında şöyle buyurdu: {Andolsun kadın ona (göz koyup) istek duymuştu. Eğer Rabbinin delilini görmemiş olsaydı Yûsuf da ona istek duyacaktı. Biz ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı.} [Yusuf:24]

Nice küçük ameller var ki onu büyüten niyettir, yine nice büyük ameller var ki onu küçülten niyettir.

İbn Mübarek

8-Ameli yapmaya gücü yetmese bile, sevabını kazanmak. Allah şöyle buyurdu: {Kendilerini bindirip (cepheye) sevk edesin diye sana geldikleri zaman, senin, &" Sizi bindirebileceğim bir şey bulamıyorum &" dediğin; bu uğurda harcayacakları bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş döke döke geri dönen kimselere de bir sorumluluk yoktur.} [Tevbe:92]

Hz. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdular: &"Kim ihlâsla samimi olarak şehit olmayı Allah&" tan dilerse, yatağında bile ölse, Allah onu şehitler makamına ulaştırır &"(Muslim)

Kötülüklerini gizlediğin gibi iyiliklerini sakla!

Ebu Hazım el-Medini

9-Cennete girmek. Allah şöyle buyurdu: {Siz ancak işlediklerinizin karşılığı ile cezalandırılırsınız.} [Saffat:39]

yine şöyle buyurdu: {Ancak Allah&"ın halis kulları başka. (40) İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. (41-42) Onlar Naim cennetlerindedirler. (43) Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. (44) Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. (45-46) Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar, onu içmekle sarhoş da olmazlar. (47) Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. (48) Sanki onlar (beyazlıklarıyla), saklanmış (gün yüzü görmemiş) yumurtalardır.} [Saffat:40-49]

ve yukarıdaki anlatılanlar İhlasın en büyük meyvesidir.

.Tags: