İhlas’ın anlamı

İhlas’ın anlamı

İhlas’ın anlamı

Kim Allah’ı tanırsa, O’nu sever ve O’na ihlaslı bir şekilde ibadet eder

İhlas, muhlislerin cenneti, takva sahiplerinin ruhu ve Allah ile kul arasındaki sırdır. İhlas, vesvese ve riyayı önler. İhlastan kasıt; ameli sadece Allah için yapmak, insanlardan medh u sena beklememek ve mükâfatı sadece Allah’tan beklemektir.

Hz. Eyüp es-Sahtiyani, geceleri hiç uyumayıp gizli bir şekilde ibadet ediyordu, sabah geldiğinde, sesini yükselterek sanki yeni kalkmış (gibi davranıyordu).

İhlas, amelin mükemmelliği ve güzelliği olup dünyada en üstün ameldir. İhlas’ın anlamı: Allah’a itaat ederek insanların bakışlarına önem vermeden devamlı Allah’ın murakabesini hatırlamaktır. Bir amel, Allah için yapıldığında Allah onun karşılığını verir. Başkası için yapılırsa, boşuna gider. Peygamberimiz (sav) şöyle buyurdu: &" Ameller niyetlere göredir. Herkese niyet ettiği şey vardır. Öyleyse kimin hicreti Allah’a ve Resulüne ise, onun hicreti Allah ve Resulünedir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya nikâhlayacağı bir kadına ise, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir &" (Buhari)

 

İhlas yeri

İslam’da, İhlas’ın yüce ve üstün bir yeri vardır. İhlas olmadan, hiç bir amel Allah tarafından kabul edilmez. Yüce Allah, Kuran-ı Kerimde birçok ayette bize İhlası hatırlatır. Allah şöyle buyurdu: {Hâlbuki onlara, ancak dini Allah&"a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O&"na kulluk etmeleri} [Beyyine:5]

Allah yine şöyle buyurdu: {Ey Muhammed! De ki: &" Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O&"nun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim.(163)} [Enam:162-163]

ve yine şöyle buyurdu: {O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır.} [Mülk:2]

ve şöyle buyurdu:{ Ey Muhammed! Şüphesiz biz o Kitab&"ı sana hak olarak indirdik. Öyle ise sen de dini Allah&"a has kılarak O&"na kulluk et. (2) İyi bilin ki, halis din yalnız Allah&"ındır.(3) } [Zumer:2-3]

Ve şöyle buyurdu: {Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın} [Kehf:110]

 Tags: