" İlah " kelimesinin anlamı

" İlah " kelimesinin anlamı

&" İlah &" kelimesinin anlamı

‘’ La ilahe illallah’’ kelimesinin anlamı

{O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah&"tır} Haşır 22.

&" Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur &".

demektir, Bu lafız, iki temel rükünden oluşuyor:

Birincisi: Allah’tan başkasının Ulûhiyetininefyetmek.

ikincisi: Ulûhiyetin sadece Allah’a ait olduğunu ispat etmek.

Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. La İlahe İllallah, halis olan kelime-i tevhittir. Allah’ın kullarına emrettiği en yüce farzdır ve dinde bedendeki baş kadar önemlidir.

 Tags: