Rahman ve Rahim olan Allah

Rahman ve Rahim olan Allah

Rahman ve Rahim olan Allah

O, Rahman ve Rahim olan Allah’tır…

‘’Rahman, Rahim, Berr, Kerim, Cevad, Rauf ve Vehhâb’’: Bu isimlerin anlamları birbirine yakındır. Ve bunların hepsi Allah’ın rahmetine, iyiliğine ve cömertliğine delalet ettiği gibi Allah’ın hikmetinin gereği olarak bütün mahlûkatı kapsayan rahmetinin genişliğine de delalet eder. Evet, Allah’ın rahmeti her şeyi kapsar ama müminlerin payı daha çoktur. Allah şöyle buyurdu: (Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu, bana karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım.) [Araf:156]. Nimetler ve ihsanlar hepsi Allah’ın cömertliğinin eseridir. Ve ister dünyada ister ahirette bütün hayırlar Allah’ın rahmetinin eseridir.

Kendi üzerine rahmeti yazmıştır, O’nun rahmeti gazabını geçmiştir. O’nun rahmeti her şeyi kuşatmıştır… {Şüphesiz, Allah&"ın rahmeti iyilik edenlere çok yakındır.} [Araf:56]

&" O, Rahman ve Rahim’dir’’ O, bize öz annelerimizden daha merhametlidir. Peygamberimiz (sav), çocuğunu emziren bir kadına işaret ettiğinde (oradaki bulunan sahabeye) şöyle buyurdu: &" Ne dersiniz, bu kadın, çocuğunu ateşe atar mı? &" Hayır, Allah&"a yemin olsun ki, bu kadın ateşe çocuğunu atmamaya gücü yetiyor bir halde iken, onu ateşe atmaz! Dedik. &"Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu: &"- Allah&"a yemin olsun ki, Allah Teâlâ&"nın mü&"min kullarına olan merhameti, bu kadının çocuğuna olan merhametinden daha büyüktür. &" (Buhari)

‘’O Rahman ve Rahim’dir’’ O, bütün kâinata merhamet eder ve Müminler için, azze ve celle’nin özel bir rahmeti vardır.{Allah Mü&"minlere çok merhamet edendir.} [Ahzab:43]

‘’O, Rahim’dir’’…O’nun rahmetinden biri de Hz. Peygamber (sav)’ı bütün insanlara hidayeti gösteren, onların dünyevi ve dini haklarını muhafaza eden ve âlemlere rahmet olarak göndermesidir.

‘’O, Rahim’dir’’… Rahmeti indiren de men eden de ancak O’dur. {Allah insanlar için ne rahmet açarsa, artık onu tutacak (engelleyecek) yoktur. Neyi de tutarsa, bundan sonra onu gönderecek yoktur. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.} [Fatir:2]

O, Rahman ve Rahim olan Allah’tır…

 Tags: