Samed olan Allah

Samed olan Allah

Samed olan Allah

O, Samed olan Allah’tır…{De ki: &" O, Allah&"tır, bir tektir. (1) Allah Samed ‘dir. (Her şey O&"na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.) &" }(İhlas’ın1-2)

‘’es-Samed’’…İsimleri ve sıfatlarında mükemmeldir, O’nda hiç bir noksan veya kusur olamaz.

‘’es-Samed’’…Gerçek zenginlik sahibi olan Allah’tır. Bütün mahlûkat O’na muhtaçtır, O ise hiç kimseye muhtaç değildir.{beslediği halde beslenmeye ihtiyacı olmayan} [Enam:14]

&" es-Samed &" …Her şeyi yöneten Rab ve tasarruf eden Malik.

‘’es -Samed’’…Bütün mahlûkatın ihtiyaçları olduğu zaman yöneldikleri Zattır. Çünkü O’nun zatında, isimlerinde, sıfatlarında ve fiillerinde sonsuz mükemmellik vardır.

‘’es-Samed’’…İhtiyaç duyduğunda kalpler Allah’a yönelir, O da ihtiyaçlarını giderir. İhtiyaç duyduğunda kalpler O’na dua eder, O da sıkıntılarını giderir ve dualarını kabul eder. Korkanlar O’na sığınır, O da onları emin kılar. Tevhid edenler O’ndan rica ederler, O da rica ettiklerini verir. Felaketzedeler O’na dua ederler, O da onları kurtarır. Kullar O’na boyun eğer, O da onları yükseltir.

‘’Şüphesiz ki O, Samed olan Allah’tır’’…

 Tags: