‹‹አሸናፊው››

‹‹አሸናፊው››
ፍጹማዊ አሸናፊት የርሱ ብቻ የሆነ፤ፍጥረታት ሁሉ ለርሱ የሚዋደቁለትና የሚንበረከኩለት፣ኃይለኛ ሁሉ እርሱ ፊት ተዋራጅ የሆነ። ‹‹አሸናፊው›› አሸናፊነትን እርሱ ለሚሻው ሰው የሚሰጥ፣ከሻው ሰውም የሚነጥቅ፣ያሻውን ሰው የሚያዋርድና በጎው ሁሉ በርሱ እጅ የሆነ። አላህﷻ እንዲህ ብሏል፦

Tags: