‹‹እዝነተ ረቂቁ››

‹‹እዝነተ ረቂቁ››
የሁሉንም ነገሮች ድብቅ ምስጢር የሚያውቅ፣ረቂቅ ሥራዎችን ሁሉ የሚቆጣጠር፣ቀንም ሆነ ማታ ምንም ነገር ከርሱ የማይሰወር፣የባሮቹን ጥቅሞች ጥቃቅኑንና ውስብስቡን ሁሉ የሚያውቅና የሚያዝንላቸው። ‹‹እዝነተ ረቂቁ›› ነገሮችን ሲወስን ለባሮቹ የሚራራ፣ወሳኔውን ሲያስተላልፍ ረድኤቱን የሚቸራቸው። ችግር ሲጠና እና መከራ ሲበረታ የመፍትሔ በሮችን የሚከፍትላቸው፣ነገሮች ሲወሳሰቡ የሚያገራላቸው።

Tags: