Allah Yang Maha Lembut

Allah Yang Maha Lembut

Allah Yang Maha Lembut

Dia lah Allah Yang Maha lembut Sesungguhnya Tuhanku Maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. (QS. Yusuf:100)

Yang Maha Lembut .. Dzat yang mengatur makhluk dalam penciptaan dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang

Yang Maha Lembut Dzat Yang ilmu-Nya meliputi segala hal yang tersembunyi, Dia mengetahui segala urusan yang batin secara terperinci, Yang Maha Lembut kepada hamba-Nya yang beriman, Yang menyampaikan kepada mereka kemaslahatan dengan kelemah lembutan dan kebaikan dari jalan yang tidak mereka rasakan

Yang Maha Lembut .. Dzat Yang Maha memberi dengan kebaikan yang banyak dan agungnya hadiah dan pemberian

Yang Maha Lembut .. Lembut kepada hamba-Nya Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya (QS. Syuraa:19)

Dia memberi kepada hamba-Nya apa saja yang baik bagi mereka untuk agama dan dunia mereka, dan menahan dari mereka segala keburukan atas agama dan dunia mereka

Yang Maha Lembut .. Dzat yang tidak dapat dilihat dengan pandangan mata, namun Dia dapat melihat Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala yang kelihatan; dan Dialah yang Maha Halus lagi Maha mengetahui. (QS. Al-An`am:103)

Yang Maha Lembut .. Dzat Yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi, dan menghitung sekecil apapun perbuatan, dan tidak yang ada yang tersembunyi bagi-Nya baik di malam atau siang hari, Dia mengetahui kabaikan hamba-Nya yang sifatnya kecil maupun besar dan Dia lembut kepada meraka

Yang Maha Lembut .. Dzat Yang Maha Lembut kepada hamba-Nya ketika menetapkan sebuah urusan, dan menolong mereka ketika sudah ditetapkan urusan tersebut, dan membukaan bagi mereka pintu kemudahan ketika urusan itu tertutup dan semakin dirasa sulit, dan memudahkan bagi mereka urusan-urusan yang dirasa sulit.

Dia Lah Allah Yang Maha LembutTags: