Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Dia lah Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

“Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Baik, Maha Murah, Maha Dermawan, Maha Lembut dan Maha Memberi”: nama-nama ini berdekatan artinya, semuanya menunjukkan pada sifat Pengatur dengan kasih sayang, kebaikan, kedermawanan dan kemurahan. Yang menunjukkan akan luasnya kasih sayang-Nya yang mencakup seluruh benda yang ada, sesuai dengan hikmah yang terkandung, lebih khusus bagi kaum yang beriman mereka mendapatkannya lebih dan sempurna. “dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmat-Ku untuk orang-orang yang bertakwa&".(QS. Al-`Araf 156). Segala kenikmatan dan kebaikan merupakan buah dari kasih sayang-Nya, kedermawanan-Nya dan kemurahan-Nya, begitu juga semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah buah dari kasih sayang-Nya.

Dia telah menetapkan sifat kasih sayang dalam diri-Nya, kasih sayang-Nya mengalahkan marah-Nya, dan kasih Sayang-Nya mencakup segala sesuatu. Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-`Araf 56)

Dia lah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Kasih sayang-Nya kepada kita melebihi kasih sayang Ibu-ibu kita; Bersabda Rasulullah: –ketika memberikan isyarat kepada wanita yang sedang menyusui bayi- “Apakah kalian mengira wanita ini akan melemparkan anaknya ke dalam api?, para sahabat menjawab: “tidak, dan dia mampu untuk tidak melemparnya”, beliau bersabda: “Allah lebih memiliki kasih sayang kepada hamba-Nya dari pada wanita ini terhadap anaknya” (HR.Bukhari)

Dia lah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Mengasihi seluruh makhluk, dan Dia memiliki kasih sayang khusus bagi hamba-Nya yang beriman dan adalah Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. (QS. Al-Ahzab 43)

Dia lah Maha Penyayang

Diantara kasih sayang-Nya Dia mengutus nabi Muhammad shalallahu`alaihi wa sallam sebagai rahmat untuk sekalian alam, pemberi petunjuk kepada umat manusia, dan menjaga untuk segala kemaslahatan agama dan dunia mereka

Dia lah Yang Maha Penyayang

Tidak ada yang dapat menahan kasih sayang-Nya kecuali Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan kasih sayang-Nya kecuali Dia. apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, Maka tidak ada seorangpun yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan oleh Allah Maka tidak seorangpun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Fathir 2)

Dia lah Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha PenyayangTags: