Allah Yang Maha Memberi Kecukupan

Allah Yang Maha Memberi Kecukupan

Allah Yang Maha Memberi Kecukupan

Dia lah Allah Allah Yang Maha Memberi Kecukupan

Allah Yang Maha Pemberi Kecukupan kpada hamba-nya.. Yang Mencukupkan bagi mereka segala sesuatu Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hamba-Nya. (QS. Az-Zumar:36)

Cukuplah bagi kami Allah dan Dia sebaik-baik Pelindung.. ungkapan yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam api, api itu menjadi dingin dan memberi keselamatan, dan diucapkan pula oleh para shahabat dalam firman Allah yang artinya: &"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, (QS. Ali Imran:173)

Yang Maha Menghisab amalan Yang Maha Mengetahui hamba-Nya, yang mencukupi bagi orang-orang yang bertawakkal, Yang memberi balasan kepada hamba-Nya berupa kebaikan maupun keburukan, sesuai dengan hikmah dan ilmu-Nya terhadap amalan-amalan mereka yang kecil-kecil maupun yang besar

Lalu mereka berkata: &"Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung&". Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. (QS. Ali Imran:173-174)

Allah Yang akan menghitung amalan hamba-Nya, Dia akan memberikan balasan atas perbuatan mereka, jika amalan itu baik maka balasannya baik, jika amalan itu jelek maka balasannya jelek, sebagai balasan dari apa yang mereka perbuat dan Dialah Pembuat perhitungan yang paling cepat. (QS. Al-An`am:62)

Maha Pemberi Kecukupan Memberikan kecukupan kepada hamba-Nya dari seluruh kebutuhan, dan memberikan kecukupan secara khusus bagi mereka yang beriman dan bertawakkal kepada-Nya serta meminta kepada-Nya dari segala kebutuhan agama dan dunianya.

Yang Maha Pembuat Perhitungan .. Yang mencakup segala yang terperinci baik yang nampak maupun yang tersembunyi dari perbuatan hamba-Nya

Wahai Rabb Yang Maha Pemberi kecukupan, berilah kecukupan dari apa yang menjadi harapan kami, tunjukkan kepada kami jalan yang benar, dan tambahkanlah kepada kami kebaikan wahai Dzat Yang Mulia dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu). (QS An-nisa`:6)

Dia lah Allah Yang Maha Pemberi Perhitungan dan KecukupanTags: