Allah Yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun

Allah Yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun

Allah Yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun

Dia lah Allah Yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pema&"af lagi Maha Pengampun. (QS. Al-Hajj:60)

Allah Yang Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun .. Dzat Yang masih dan terus terkenal dengan pemberian maaf, dan disifati dengan pemberi ampunan kepada hamba-Nya, setiap orang membutuhkan maaf fan ampunan-Nya, sebagaimana dia butuh kepada rahmat dan kemurahan-Nya

Wahai Dzat yang memberikan janji ampunan dan maaf, bagi mereka yang datang dengan membawa cara, Allah berfirman yang artinya: dan Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. (QS. Thaaha:82)

Maka kami memohon kepada-Mu Wahai Dzat Yang Maha Pengampun agar Engkau memberikan kepada kami taubat sebenar-benar taubat agar kami terbebas dari dosa-dosa kami dan kami pun bisa meninggalkannya, kami menyesali atas kesalahan dan maksiat kami, lalu kami bertekad untuk taat kepada-Mu dan meninggalkan bermaksiat kepada-Mu, ampunilah kami wahai Dzat Yang Maha Pengampun

Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha pemaaf dan mencintai maaf, maka maafkan lah kami.. Ya Allah sesungguhnya Engkau mengabarkan kepada kami bahwa Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kabarkanlah kepada hamba-hamba-Ku, bahwa Sesungguhnya Aku-lah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (QS. Al-Hijr:49)

Rahmatilah kami dan ampunilah kami wahai Dzat Yang Maha Pengampun

Dia lah Allah Yang Maha Pemaaf lagi Maha PengampunTags: