Allah Yang Maha Kuasa

Allah Yang Maha Kuasa

Allah Yang Maha Kuasa

Dia lah Allah Yang Maha Kuasa .. Dialah Allah yang tiada sembahan yang berhak disembah selain Dia, Raja, yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Mengaruniakan Keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala Keagungan, Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. Al-Hasyr:23)

Yang Maha Kuasa .. Yang Maha Kuasa bagi yang hancur hatinya, Maha Penolong bagi yang menjadi tawanan, Maha Kaya bagi yang miskin, Pemberi kebaikan bagi mereka yang tertimpa musibah, Pengampun bagi mereka yang berdosa, Penyelamat bagi yang tertimpa adzab, serta Pemberi kebaikan bagi hati-hati orang yang dicintai dan orang-orang yang khusyu`

“Yang Maha Kuasa” bisa bermakna Yang Maha Tinggi, bermakna Yang Paling Berkuasa, bermakna Yang Maha Lemah Lembut: Yang memberikan bantuan kepada hati yang hancur, kepada yang lemah, serta kepada yang datang dan kembali kepada-Nya.

Yang Maha Kuasa .. Dzat Yang sempurna ketinggian-Nya, dan keagungan nikmat-Nya mencakup segala sesuatu

Yang Maha Kuasa .. Dzat Yang tunduk kepada-Nya segala sesuatu, dan merendahkan kepada-Nya segala sesuatu, dan tidak ada yang menyibukkan-Nya dari hal ke hal lainnya.

Yang Maha Kuasa .. Dzat Yang memiliki kekuasaan, pemilik kerajaan, keagungan dan kemuliaan

Yang Maha Kuasa .. Yang tunduk kepada-Nya para penguasa, luluh di hadapan-Nya segala keagungan, hina di hadapan-Nya para Raja dan pembesar, dan tak berdaya di hadapan-Nya orang-orang keji nan angkuh.

Dia lah Allah Yang Maha KuasaTags: