Allah Yang Maha Sejahtera

Allah Yang Maha Sejahtera

Allah Yang Maha Sejahtera

Dia lah Allah Yang Maha Sejahtera

Allah Yang Maha Selamat dan dari-Nya keselamatan, tidak akan selamat seorang hamba kecuali dengan keselamatan dari-Nya, dan tidak akan sempurna keberhasilannya kecuali dengan taufik dari-Nya Yang Maha Suci

Dialah Yang Maha Pemberi selamat .. Yang selamat dari segala kekurangan dan aib, Yang menyelamatkan selainnya dari mara bahaya dan keburukan

Dia lah Yang Maha Pemberi Selamat .. Sifat-Nya selamat dari penyerupaan dan persamaan kepada makhluk, selamat dari segala macam kekurangan, ilmu-Nya sempurna dan memberi selamat, keadilan-Nya mencakup segala sesuatu dan memberi selamat, kekuasaan-Nya sempurna lagi memberi selamat, hukum-Nya memberikan keselamatan, ketetapan-Nya memberikan keselamatan, ciptaan-Nya memberikan keselamatan, Dia lah Yang Maha Memberi Selamat dan dari-Nya keselamatan Dzat Yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia.

Allah menjadikan bagi hamba-Nya keselamatan di dunia dan akhirat &"Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim&". (QS. Ash-Shaffat:109) &"Kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun&". (QS. Ash-Shaffat:120) dan Kesejahteraan dilimpahkan atas Para rasul. (QS. Ash-Shaffat:181)

Adapun di akhirat, Allah berfirman yang artinya: (Dikatakan kepada mereka): &"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman&" (QS. Al-Hijr:46)

Yang Maha Sejahtera .. Keselamatan yang sempurna yang tidak ada rasa takut setelahnya, dan ampunan yang tidak ada kekhawatiran setelahnya

Dia Yang Maha Penyelamat dan dari-Nya keselamatan.

Dia lah Allah Yang Maha Pemberi selamat dan kesejahteraan.Tags: