el-Aliyy (Her şeyiyle yüce olan), el-A’lâ (En yüce olan), el-Müteâli (sonsuz ve sınırsız yüceliğe sahip olan, her hal ve tavırdan pek yüce ve pek müne

el-Aliyy (Her şeyiyle yüce olan), el-A’lâ (En yüce olan), el-Müteâli (sonsuz ve sınırsız yüceliğe sahip olan, her hal ve tavırdan pek yüce ve pek münezzeh olan) Allah

el-Aliyy (Her şeyiyle yüce olan), el-A’lâ (En yüce olan), el-Müteâli (sonsuz ve sınırsız yüceliğe sahip olan, her hal ve tavırdan pek yüce ve pek münezzeh olan) Allah

O, Aliyy, A’lâ ve Müteâli olan Allah’tır…

‘’el-Aliyy, el-A’lâ, el-Müteâli’’ … Zat, sıfat, şan ve güç yüceliği gibi her bakımdan yücelik sahibidir. {O, yücedir, büyüktür} [Bakara:255]

Arş’ının üzerine istiva etmiştir, bütün büyüklük, yücelik ve güzellik sıfatlarıyla sıfatlanmıştır.

‘’El-Aliyy El-Müteâli’’ … Kendisine layık olmayan bütün sıfatlardan ve noksanlardan yüce (münezzeh)dir. Zatıyla, sıfat ve gücüyle yücedir. O, El-Müteâli olan Allah’tır.

O, El-Aliyy, El-Ala, El-Müteâli olan Allah’tır…Tags: