el-Hayy (Gerçek hayat sahibi olan) ve , el-Kayyum (Gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan) Allah

el-Hayy (Gerçek hayat sahibi olan) ve , el-Kayyum (Gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan) Allah

el-Hayy (Gerçek hayat sahibi olan) ve , el-Kayyum (Gökleri, yeri ve bütün mahlûkatı ayakta tutan) Allah

O, Hayy ve Kayyum olan Allah’tır…{Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.} [Al-i-İmran:2]

‘’Hayy ve Kayyum olan Allah’’ Varlığının sonu olmayan ve kendini ayakta tutandır. Göklerin ve yerin ehillerini ayakta tutan ve onların rızıklarını ve bütün hallerini tedbir edendir. ‘’Hayy’’Zati sıfatları toplayandır. ‘’Kayyum’’ ise Cebbar olan Allah’ın sıfatlarını toplayandır.

O, Kayyum olan Allah’tır…{Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.} [Al-i-İmran:2]

‘’el-Hayy’’...Gerçek hayat sahibi, hiç kimseye ihtiyaç duymayan, bütün mahlûkatın muhtaç oldukları Allah’tır. O’nun dışında her şey fanidir.

‘’el-Kayyum’’…Kendini ayakta tutan ve başkasına muhtaç olmayandır.

‘’el-Kayyum’’…Bütün mahlûkatın yaptıklarını ayakta tutandır. Onların amellerini, hallerini, sözlerini, iyiliklerini ve kötülüklerini muhafaza eden ve onlara ahirette karşılıklarını verendir.

‘’el-Kayyum’’…Kulların yaptıklarını hatırlayandır.

‘’el-Kayyum’’…Yarattığı her şeyin hayatına, rızıklarına, hallerine ve işlerine kefil olandır.

‘’el-Hayy el-Kayyum’’ …Varlığının sonu olmayandır.

O, Hayy ve Kayyum olan Allah’tır…Tags: