en-Nûr (Nurun kaynağı, âlemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran) Allah

en-Nûr (Nurun kaynağı, âlemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran) Allah

en-Nûr (Nurun kaynağı, âlemleri nurlandıran, simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran) Allah

O, en-Nûr olan Allah’tır…{Allah göklerin ve yerin nurudur} [Nur:35]

&" en-Nûr &" O’nun hidayetiyle Kendisine iman edenlerin kalplerini aydınlatan…

&" en-Nûr &" Nuruyla karanlığı gideren, gökleri ve yerleri aydınlatan ve O’nun yolunu takip edenlerinin kalplerini nurlandıran…

Allah Nur’dur. O’nun perdesi Nur’dur. Bu hicabı açacak olsa, zâtının nurları bütün varlıkları yakar.

O, en-Nûr olan Allah’tır…

 Tags: