Tevvab (Tövbeyi çok kabul eden) Allah

Tevvab (Tövbeyi çok kabul eden) Allah

Tevvab (Tövbeyi çok kabul eden) Allah

Şüphesiz ki O, tövbeyi çok kabul eden Allah’tır… {Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul eden ve çok merhamet edendir.} [Tevbe:118]

‘’et-Tevvab’’…Tevbe eden kullarının tövbelerini kabul eden ve onları bağışlayan... Kim Allah’a gerçek tevbe ile tevbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder. Çünkü Allah tövbelere kucak açandır. O, önce kullarını tövbe etmeye muvaffak kılar, tövbe ettikten sonra hatalarını siler.

‘’Et-Tevvab’’…Tövbeyi bir ibadet olarak kılan Allah’tır… Tövbe Allah tarafından verilen bir fazilet, minnet ve cömertliktir, hatta daha fazlasıdır… Allah tövbe sayesinde kulun yaptığı günahı hasenata çevirir.

‘’Et-Tevvab’’…Kulları tövbe üzerinde sabit kılıp onlara ibadet etmeye yardım eden Allah’tır.

‘’Et-Tevvab’’…Kulları tövbe etmeye muvaffak kılan, tövbe etmeye teşvik eden ve tövbe etmelerini seven Allah’tır.

‘’Et-Tevvab’’…Tövbe kapısını açık tutan, kulları tövbe üzerinde sabit kılan, onların derecelerini yükselten ve günahlarını silendir. Allah ne yüce ve büyüktür.

Şüphesiz ki O, Tevvab olan Allah’tır.

 Tags: