Allah Yang Maha Berkuasa

Allah  Yang Maha Berkuasa

Allah Yang Maha Berkuasa

Dia lah Allah Yang Maha Berkuasa

Menguasai jin dan manusia dari atas mereka dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya. dan Dialah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui (QS. Al-An`am:18)

Allah Yang Maha Berkuasa .. Berkuasa atas makhluk-Nya dengan ketinggian-Nya, ilmu-Nya, liputan-Nya dan pengaturan-Nya bagi mereka, ilmu_nya bersama mereka dan ketinggian-Nya di atas mereka, tidak ada sesuatupun di alam ini luas kecuali atas ijin-Nya dan ilmu-Nya.

Allah Yang Maha Berkuasa Allah Yang Maha Berkuasa atas segala sesuatu, Dzat yang semua makhluk tunduk kepada-Nya, dan mereka hina karena keperkasaan-Nya, kekuatan-Nya dan kesempurnaan ketetapan-Nya

Allah Yang Maha Berkuasa .. Berkuasa kepada orang-orang yang ingkar lagi sombong dengan argumentasi yang kuat, dan menjelaskannya dengan bukti-bukti akan hak-Nya diesaan dalam uluhiyah, rububiyah, nama-Nya yang baik dan sifat-Nya yang mulia

Allah Yang Maha Berkuasa .. Berkuasa atas kedzaliman, penguasa yang semena-mena dan orang-orang yang sombong, Dia mengumpulkan mereka-mereka yang berkuasa tanpa keinginan mereka dan meraka semuanya (di padang Mahsyar) berkumpul menghadap ke hadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. (QS. Ibrahim:48)

Allah Yang Maha Berkuasa .. Kehendak-Nya akan terlaksana tidak ada satupun dari makhluk-Nya yang dapat menolak walaupun dia orang besar, hasil ciptaan-Nya akan melemahkan orang-orang kuat walaupun mereka sangat kuat, mulut-mulut itu terkunci ketika mensifati indahnya ciptaan-Nya sebagus dan seindah apapun buatan mereka

Dia lah Allah Yang Maha BerkuasaTags: