Allah Maha Kuasa

Allah Maha Kuasa

Allah Maha Kuasa

Dia lah Allah Yang Maha Kuasa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. An-Nisa`:85)

Yang Maha Kuasa .. Dzat Yang memberikan bahan-bahan pokok kepada seluruh makhluk, dan menciptkan untuk kehidupan, memberikannya dijadikannya sebagai penghilang rasa haus dan mendatangkan kenyang serta menjadikan senang hidupnya

Yang Maha Kuasa Dzat yang memberikan setiap yang ada kebutuhannya, dan memberikan bagi setiap makhluk-Nya rezqi dan mengaturnya atas kehendak-Nya dengan penuh hikmah dan pujian.

Yang Mah Kuasa .. Dzat Yang memberikan kekuasaan pada hati dengan berbagai pengetahuan dan ilmu, ruh menjadi hidup, jiwa menjadi lapang

Wahai Allah Yang mengatur segala urusan hamba-Nya, dengan segala aturan kehidupan dan kematian mereka, kami memohon penjagaan-Mu, ampunan-Mu dan kesehatan dari-Mu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. An-Nisa`:85)

Dia lah Allah Yang Maha KuasaTags: