Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus makhluk-Nya

Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus makhluk-Nya

Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus makhluk-Nya

Dia lah Allah yang Maha Hidup dan Maha Mengurus makhluk-Nya Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. (QS. Ali Imran:2)

Dia lah Allah Dzat Yang Mengurus Makhluk-Nya Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya. (Qs. Ali Imran:2)

Yang Maha Hidup .. Kehidupan yang sempurna, tidak butuh dengan lain-Nya, dan selain-Nya membutuhkan-Nya.. semua akan hancur kecuali Dia

Yang Maha Mengurus Makhluk-Nya .. Mengurus dengan sendiri, yang tidak membutuhkan bantuan selain-Nya

Yang Maha Hidup lagi Maha Mengurus Makhluk-Nya Kehidupan yang sempurna dan mengurus sendiri, mengurus untuk penduduk langit dan bumi, mengurus dengan mengatur rezqi mereka dan segala urusan mereka Yang Maha hidup .. Terkumpul di dalamnya semua sifat Dzat, dan Yang Maha Mengurusi; yang terkumpul di dalamnya semua sifat

Yang Maha Mengurus Makhluk-Nya .. Mengurus setiap jiwa apa yang ia usahakan, menjaga perbuatan – perbuatan mereka, keadaan-keadaan mereka, perkataan-perkataan mereka, kebaikan-kebaikan mereka, keburukan-keburukan mereka, yang akan dibalas-Nya pada hari akhir.

Yang Maha Mengurus Makhluk-Nya .. Dzat Yang menghitung setiap perbuatan yang dilakukan oleh hamba

Yang Maha Mengurus Makhluk-Nya .. Dzat Yang menjamin kehidupan setiap makhluk-Nya, rezqi mereka, dan mengatur segala urusan mereka

Yang Maha Hidup lagi Maha Mengurus Makhluk-Nya .. Yang Maha Kekal tidak akan pernah punah Maha Suci Allah

Dia lah Allah Yang Maha Hidup lagi Maha Mengurus Makhluk-NyaTags: