Allah Yang Maha Perkasa

Allah Yang Maha Perkasa

Allah Yang Maha Perkasa

Dia lah Allah Yang Maha Perkasa dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal:67)

Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuat lagi Maha Mengalahkan .. Dzat yang tidak mempengaruhi-Nya kekuatan setiap yang kuat, dan tidak melemahkan-Nya kemempuan setiap yang mampu, Maha Suci Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Mengabarkan

Yang Maha Perkasa .. Keperkasaan-Nya begitu sempurna, tunduk dan patuh kepada-Nya siapapun selain-Nya, dan menjadi lemah di hadapan-Nya siapapun yang merasa kuat, siapapun selain-Nya rendah, dan semua makhluk di hadapan-Nya hina.

Yang Maha Perkasa .. Dia memberikan keperkasaan kepada yang dikendaki-Nya, dan mencabutnya dari yang dikehendaki-Nya, dan merendahkan siap saja yang dikehendaki-Nya, di tangan-Nya segala kebaikan, Allah berfirman yang artinya: Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. (QS. Yunus:65)

Yang Maha Perkasa Dzat yang memiliki semua keperkasaan, perkasa dalam kekuatan, perkasa dalam mengalahkan, dan perkasa dalam menahan, Dia menahan untuk tidak diterima satupun dari makhluk, menguasai semua yang ada, semua ciptaan merendah di hadapan-Nya, dan tunduk dengan keagungan-Nya

Tidak ada keperkasaan dengan keturunan atau jabatan atau harta atau sebab kecuali dengan dan dari-Nya

Yang Maha Perkasa .. Tidak ada yang perkasa kecuali dengan keperkasaan-Nya, tidak ada yang kuat kecuali dengan karunia-Nya, barangsiapa ingin berpegang teguh hendaknya dia berpegang teguh kepada Allah, barangsiapa ingin keperkasaan hendaknya dia mengahadap dengan hatinya kepada Allah Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, (QS. Al-Munafiqun:8)

Dia lah Allah yang Maha PerkasaTags: