Allah Yang Maha Pemberi lagi Maha Murah

Allah Yang Maha Pemberi lagi Maha Murah

Allah Yang Maha Pemberi lagi Maha Murah

Dia lah Allah Yang Maha Pemberi lagi Maha Murah

Wahai dzat Yang Mengkaruniakan kenikmatan.. Wahai Dzat Yang mengkaruniakan rezqi yang banyak.. wahai Dzat Yang mengkaruniakan kebaikan

Karuniakanlah kepada saya keridhaan.. karuniakanlah kepada saya keamanan.. karuniakanlah kepada saya kebahagiaan dan Kasih sayang

Berikanlah kemurahan kepada kami dan muliakanlah, Engkaulah Dzat yang memiliki kemuliaan, kemurahan dan kedermawanan , dan karuniakanlah kepada Kami rahmat dari sisi Engkau; karena Sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)&". (QS. Ali Imran: 8) , Sesungguhnya Allah itu dermawan menyenangi kedermawanan dan mencintai kemuliaan akhlak, serta benci segala akhlak tercela (HR.Tirmidzi)

Yang Maha Pemberi Karunia

Dia akan memberikan karunia kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan akan Menahan karunia-Nya dari siapa saja yang dikehendaki-Nya

Yang Maha Pemurah

Pemberian-Nya tidak ada batasnya, dan kemuliaan tidak akan ada yang bisa menolak, berfirman kepada sesuatu: &"Jadilah!&" lalu jadilah ia. (QS. Al-Baqarah: 117)

Yang Maha Pemberi Karunia

Dia memberikan rezqi baik yang bersifat materi ataupun non materi, lalu diberikannya kemurahan dengan segala kemuliaan dan kedermawanan-Nya

Diantaranya apa yang Allah bukakan bagi hamba-Nya dari kemaslahatan, kemanfaatan, ilmu, hidayah, taufiq dan terkabulnya doa; semua ini bagian dari rezqi non materi yang Allah berikan kepada kebanyakan orang.

Yang Maha Pemberi karunia

Dia memberi dan menahan tidak memberi, Dia Menurunkan dan mengangkat, Dia menyambung dan memutus, di tangan-Nya kebaikan dan Dia-lah berkehendak atas segala sesuatu.

Dia lah Allah Yang Maha Pemberi dan pemurahTags: