Bita game da sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)

Bita game da sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)

Bita game da sanin Allah da Imani da Shi (Tauhidi)

Manzon Allah Tsira da Amincin Allah Su tabbata a gare shi ya ce: ((DUK WANDA ALLAH YA YI NUFIN SHI DA ALKHAIRI, TO, SAI YA SANAR DA SHI ILIMIN ADDINI)) Bukhari da Muslim suka ruwaito

Hanyoyin rijistar a kwai sauƙi:
Za a yi rijista ta hanyar wannan shafi na yanar gizo:

-- Shiga zauren (group) Telegram na wannan bita ta hanyar wannan shafi na yanar
gizo:Telegram Telegram - Apps on Google Play


- Kallon darussan wannan bita da koyan karatu a ciki
- Amsoshin jarabawar wannan bita ta hanyar shafi na yanar gizo a kan lokacin da a ka aje.
- Karbar shahadar nasara a jarabawa daga shafin .

Darussan Bita: